Xin lỗi! Chương trình Đón Giáng Sinh, Rinh Quà Khủng hiện đã kết thúc.